گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی باهدف ایجاد تشکلی مردم نهاد در راستای گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان


اهدا شهروند افتخاری توسط مسئولین محترم شهرها

اهدا شهروند افتخاری بندر سیراف توسط شهردار محترم و موسسه محترم سیراف پارس  1392/2/13


اهدا شهروند افتخاری توسط فرماندار محترم شهر بیجار مرداد 1393

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

تصاویر ویژه اجتماعی دوربین ما

کپی برداری از موضوعات سایت حتی بدون درج نام گروه انسانهای سبز آزاد میباشد