گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

بحران های زیست محیطی را جدی بگیریم. ( تغییر اقلیم در ایران )

سلام احتراماً، مطلب مورد نظر در خصوص اهمیت تغییر اقلیم در ایران جهت بهره برداری بحضورتان ارسال می گردد. 

لطفا آن را جهت اطلاع عموم در فضازی مجازی بازنشر فرمایید.

تغییر اقلیم در ایران 

مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا می گوید.

تا کنون دمای ایران 5/1 درجه افزایش یافته و در مناطقی از کشور میزان افزایش حدود 2 درجه بوده است.

 در گزارش وزارت نیرو نیز آمده است که تاکنون (تأکید می شود تاکنون) میزان بارش کشور 15 درصد 

کاهش داشته و از متوسط سالانه 240 mm به 205mm رسیده و دمای کشور نیز دست کم 1/1 درجه افزایش پیدا کرده است.

• از مجموع آنچه گفته شد می توان اینگونه نتیجه گیری کرد: بطور قطع در ایران تغییر اقلیم رخ داده و ایران هم اکنون به کشوری گرم تر و خشک تر تبدیل شده است.

 شدت تغییر در مؤلفه های اقلیمی به حدی است که با اطمینان می توان گفت که عمده مساحت ایران دچار تغییر چشم انداز خواهد شد.

 تغییر چشم انداز به معنای آغاز یک دوران تازه است.

 اهمیت موضوع تغییر اقلیم تاکنون چندان مورد توجه روشنفکران و حتی جامعه آکادمیک ایران در حوزه های تخصصی مرتبط مثل محیط زیست نبوده است.

 بعضاً گفته می شود خشکسالی در ایران موضوع تازه ایی نیست و کشور ما هزاران سال است با این پدیده روبروست . خشکسالی در ایران البته امری مسلمی است اما به معنای آن نیست که ما در برابر این پدیده روئین تن شده ایم.

 شواهد اقلیم شناسی دیرینه (پالئوکلیماتولوژی) نشان می دهد که فراز و فرود کانون های تمدنی ایران کاملا سیر تحولات اقلیمی منطبق بوده است.

• ویژگی هم عرضی کانون های تمدنی در ایران عرض شوش زابل در تاریخ باستان عرض مرکزی در قرون میانه و برآمدن اقتدار یک سوم شمالی کشور و عرض تبریز- تهران- مشهد در تاریخ معاصر بیانگر این واقعیت تاریخی است.

• با هر تحول اقلیمی بخت پهنه بزرگی از ایران فرو خفته و ستاره اقبال جایی دیگر طلوع کرده است اما خشکسالی کنونی نشانی از برآمدن ستاره برای هیچ جایی از ایران ندارد.

• در حال حاضرتغییر ایران فقط پدیده ای در حوزه محیط زیست و یا اقتصاد نیست.

 این تغییر دامن می گستراند و همچنانکه گفته شد همه وجوه حیات آدمی را در برمی گیرد.

 درباره ابعاد فراگیر عبور ایران از یک دوران چندصد ساله اقلیمی و ورود آن به یک دوران تازه عجالتاً می توان این نکات را برشمرد بحران آب مهمترین مسئله ایران در سال های پیشرو است.

• این بحران گستره کشاورزی و دامداری را در کشور بسیار محدودتر کرده و اقتصاد ایران را کاملاً دست به دهان نفت می کند.

• قهقرایی زیستی در ایران شدت خواهد گرفت.

• ایران هم اکنون نیز از جمله صدر نشینان فهرست انواع بحران های محیطی از قبیل: بیابانزایی، فرسایش خاک، جنگل زدایی و نابودی تنوع زیستی است.

• خشونت طلبی تجربه دهه های اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داده که خشکسالی و خشونت به شدت میل به هم آمیختگی دارند.

 خشکیدگی کاتالیزور و محرک همه ضعف های جوامع انسانی است در جاییکه مستعد تنش های قومی بوده است آتش این جنگ را شعله ور می کند و در جاییکه زمینه بروز اختلافات مذهبی وجود داشته این اختلافات را به جنگ هایی بعضاً مهار ناپذیر تبدیل می کند. 

 نتایج یک تحقیق می گوید که 2 درجه افزایش متوسط دما امکان بروز جنگ های منطقه ایی را 50% افزایش می دهد.

شعار های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست 

• حیات هر گیاه، حیات ما انسان هاست.در محافظت از آن بکوشیم.

• آخرین گیاه = آخرین انسان

• در مسیر سبز، آشغال و زباله چرا؟ 

• هر درخت متوسط در مدت هر سال به اندازه 5/2 کیلوگرم اکسیژن تولید میکند که دست کم نیاز 10 نفر را به اکسیژن فراهم می سازد.

• درجه حرارت یک محوطه درخت کاری شده تا 11 درجه کمتر از محیط پیرامون آن است.

• گیاهان مهمترین منبع تولید اکسیژن و جذب گازهای سمی هوا هستند.

• میزان جذب و نفوذ پذیری خاک در جنگل تا 40 برابر زمین های بایر است.

• در طبیعت چیزی از خود بجا نگذاریم به جز ردپا و خاطره . 

• هر هکتار جنگل متوسط به میزان 5 تا 6 تن گرد و غبار و ذرات آلوده کننده شناور در هوا را در خود نگه می دارد . با هر بارندگی این عمل تکرار می شود.

• منابع طبیعی و محیط زیست سالم سر چشمه حیات و تندرستی تمام جانداران است. 

• کاهش وسعت جنگل ها و مراتع یعنی گسترش پهنه بیابان ها و کویر ها. 

• شعار های مرتبط با منابع طبیعی

• آیا می دانید : پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع برای ادامه حیات انسان بر کره زمین بسیار با اهمیت می باشد. 

• آیا می دانید : از بین رفتن پوشش گیاهی باعث بروز ریز گرد و غبارهای چند سال اخیر می باشد.

• آیا می دانید : سیل علاوه بر خسارت جانی اثرات نا مطلوب اقتصادی به همراه دارد.

• در کشور ما سالیانه مقادیر قابل توجهی از منابع طبیعی نابود شده و سرمایه های ملی از بین می رود.

• عدم توجه به مدیریت صحیح آب و خاک = از بین رفتن اراضی کشاورزی + بروز خشکسالی+ کمبود آب شرب + کاهش تولید + سیل های خانمان برانداز

• تداوم توسعه پایداردر عرصه منابع طبیعی = همکاری دولت و مردم.

• منابع طبیعی هر جامعه ثروت جامعه است که به نسل حاضر تعلق نداشته بلکه میراثی است که برای آیندگان باقی می ماند.

• زمین به آیندگان هم تعلق دارد بیائید آن را در برابر تغییر اقلیم حفظ نماییم.

• یکی از مهمترین دلایل گسترش بیابان ها برداشت بی رویه از منابع آب است .

• بیابان زدایی نیازمند عزم ومشارکت ملی است. 

• یکی از مهمترین دلایل گسترش بیابان ها برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی است. 

• با ایجاد پوشش گیاهی منابع آب زیر زمینی را تقویت کنیم .

• با ایجاد پوشش گیاهی وجنگلی با خشکسالی مقابله کنیم.

• حفظ و احیای پوشش گیاهی نقش بسیار موثری در پیشگیری از سیل و آثار مخرب آن دارد. 

• با افزایش پوشش گیاهی به تغذیه سفره های زیر زمینی کمک کنیم.

• هرساله در اثر بی احتیاطی هزاران هکتار از مراتع و جنگل ها دچار آتش سوزی شده و از بین می رود.

• در هوای گرم زمانی که سطح جنگل ها و مراتع پوشیده از برگ های خشک است از روشن کردن آتش خودداری کنید. 

• چنانچه برای تهیه چای و گرم کردن غذا به روشن کردن آتش با احتیاط اقدام کردید، حتما پس از استفاده، از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنید. 

• در صورت کشیدن سیگار، کبریت نیم سوخته یا ته سیگار باقی مانده را کاملا خاموش کنید.

• از ریختن کاغذ و زباله و مواد آتش زا در سطح جنگل ها و مراتع خودداری کنید. 

• با دیدن کمترین دود یا آتش سوزی در جنگل ها و مراتع سعی کنید آتش را خاموش کنید، یا بلا فاصله 

به ادارات منابع طبیعی اطلاع دهید. 

• هر که آب و خاکی بدست آورد آنگاه فقیر و تهیدست بماند از خیر و رحمت خدا به دور است. (حضرت علی (ع)) 

• منابع طبیعی تجدید شونده سرمایه حیاتی مملکت به شمار می رود . (امام خمینی)

• مسئله منابع طبیعی مسئله تجملاتی نیست یک مسئله درجه دو نیست بلکه مسئله حیاتی است . (مقام معظم رهبری)

• برای سر سبز نگهداشتن کشور بایستی نهضتی فراگیر برپا شود. (مقام معظم رهبری) 

• کنترل ریز گردها و گرد و غبار در گرو حفظ پوشش گیاهی است. 

• حفظ منابع طبیعی در گرو توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی سازگار با موازین زیست محیطی است. 

• حتی با کاشت یک نهال می توانید در توسعه فضای سبز کشور سهیم باشید. 

• باکاشت یک نهال به استقبال بهار می رویم.(15 اسفند روز درختکاری گرامی باد) 

• آیا میدانید هر هکتار جنگل سالیانه 5/2 تن اکسیژن تولید می کند و 68 تن از گرد و غبار هوا را می گیرد. 

• آب و خاک از پر ارزش ترین سرمایه های ملی به حساب می آیند .

• آیا می دانید انسان بدون صنعت می تواند زنده بماند ولی بدون پوشش گیاهی نمی تواند زندگی کند؟

• آیا می دانید پوشش گیاهی نفوذ آب را تا 40 برابر افزایش می دهد و از وقوع سیل و طوفان جلوگیری می کند؟

• آیا می دانید پوشش گیاهی و لاشبرگ حاصل از آن بهترین و مطمئن ترین وسیله برای حفظ آب و خاک می باشد ؟ 

• آیا می دانید جنگل ها قبل از ملت ها و بیابان ها بعد از ملت ها بوجود آمده اند؟ 

آیا می دانید حدود 25 درصد از مواد مورد نیاز صنعت داروسازی مستقیما از درختان به دست می آیند؟ 

•آیا می دانید حضور در مراتع کوهستانی و در دامن طبیعت یکی از راههای دستیابی به سلامت روح و روان است.

پس در حفظ آن بکوشیم. 

• آیا می دانید صرفه جویی در مصرف کاغذ آسان تر از کاشت درخت است؟

• شکستن شاخه درخت همچون شکستن بال فرشتگان است پس بیایید مراقب درختان باشیم.

• ضمانت حیات نسل های آینده حفاظت، احیاء، توسعه، اصلاح و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی است.

• طبیعت زیباترین الگوی زندگی و نماد سر زندگی و سرسبزی است.

• فرسایش باعث کم شدن حاصلخیزی خاک و کم شدن آب های زیرزمینی می شود. 

• لازمه حفظ و پایداری منابع طبیعی در گرو عزم ملی و تلاش همگانی می باشد. 

• یکی از نتایج بی توجهی انسان به طبیعت بهم خوردن سه عنصر آب، خاک و گیاه است.

• همه با هم در حفظ و احیاء منابع طبیعی بکوشیم.

• از مصادیق اصلاح الگوی مصرف، حفاظت از منابع طبیعی است. 

• آبادی و سرسبزی مراتع، آبادی و سرسبزی کشور است. 

• اگرمراتع نباشند سدها پراز گل ولای و تولید آب و برق سدها نیز کاهش می یابد.

 • مراتع با وضعیت پوشش گیاهی خوب قادر هستند تا 35 برابر سیلاب ها را کاهش دهند.

• مراتع یکی از بهترین و با ارزش ترین منابع ملی کشور می باشد.


 • تغییر کاربری اراضی مرتعی چرای بی رویه بوته کنی، شخم و شیار از عوامل مهم تخریب مراتع استان است. 


روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز


 کروه انسانهای سبز

انتقادات و پیشنهادات (0)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم